U KRIJGT EEN ERFENIS

Het klinkt geweldig, u krijgt een erfenis. Of dat echt zo is, wordt meestal veel later pas duidelijk. De economische crisis is misschien voorbij, maar veel huizen staan nog onder water. Veel mensen hebben ingeteerd op hun vermogen. Let op dat u geen schulden erft!

WAT NU TE DOEN? EN WAT NIET?

Als duidelijk is dat u erfgenaam bent, hoeft u zich nog niet te gedragen als erfgenaam. Dit is belangrijk voor de wet. Gedraagt u zich als erfgenaam, dan aanvaardt u namelijk de erfenis. Ook als deze negatief is!

 

Ik geef u graag advies over wat wel en wat vooral niet te doen als onduidelijk is of de nalatenschap positief is.

ERFENIS

Een erfenis. Dat klinkt fijn. U krijgt immers iets uit een nalatenschap van iemand. Toch kan het nare gevolgen hebben. Als achteraf blijkt dat de nalatenschap negatief is, zit u daarmee opgescheept. Laat u daarom goed informeren.

 

Voordat de nalatenschap (of erfenis) wordt aanvaard, is het van belang te weten of deze positief is. Mocht de overledene nog schulden nalaten, dan moeten deze door de erfgenamen worden voldaan als zij de nalatenschap zuiver aanvaarden.

Door zich als erfgenaam te gedragen, wordt ervan uitgegaan dat u de nalatenschap (zuiver) aanvaardt. U gedraagt zich als erfgenaam als u gaat bepalen wat er met spullen moet gebeuren. Ook het meenemen van dat ene kopje met (voor u) emotionele waarde, wordt gezien als een gedraging als erfgenaam. Het regelen van de uitvaart wordt niet als zodanig gezien.

Mochten er schulden zijn in de nalatenschap, dan kunt u deze verwerpen. U kunt ook verwerpen als u het emotioneel niet aankunt om de nalatenschap af te wikkelen of omdat de verhoudingen met de overledene slecht waren. Als u kinderen heeft, worden die in uw plaats erfgenaam. Uiteraard kunnen ook zij de nalatenschap verwerpen.

Aan verwerpen zijn kosten verbonden, omdat u een verklaring hiertoe moet indienen bij de rechtbank.

Als niet duidelijk is of er in de nalatenschap meer bezittingen dan schulden zitten, dan is beneficiair aanvaarden een alternatief voor verwerpen. U bent dan niet met uw privé vermogen aansprakelijk voor de schulden, maar erft wel als er na het betalen van de schulden nog iets overblijft.

Bij beneficiaire aanvaarding maakt de notaris een verklaring op voor de rechtbank. Tevens wordt een boedelbeschrijving van de nalatenschap opgemaakt, welke het uitgangspunt is voor vereffening van de schulden en uitdeling aan erfgenamen.

 

De boedelbeschrijving (wat zit er in de nalatenschap) is verplicht bij beneficiair aanvaarden. Echter een goede boedelbeschrijving, maakt élke afwikkeling een stuk eenvoudiger. De omvang van de nalatenschap wordt inzichtelijk voor alle erfgenamen en is ook de grondslag voor een juiste aangifte erfbelasting.

Het maken van een complete, overzichtelijke boedelbeschrijving is een (vaak onderschatte) klus in de afwikkeling van een nalatenschap. De registerexecuteur heeft de deskundigheid om dit adequaat voor u te doen.

De digitale nalatenschap. Profielen op Twitter, Facebook, Instagram enzovoort leven voort na overlijden. Dit kan ongewenste gevolgen hebben voor nabestaanden. Zonder wachtwoorden en inloggegevens kan er niets geregeld worden, zelfs niet het aanpassen van een profiel naar een herinneringsplek op het internet.

Hopelijk zijn inloggegevens en wachtwoorden beschikbaar (in een digitale kluis), want als erfgenaam kunt u geen digitale eigendomsrechten opeisen van de overledene.

Een grote bron van conflicten in families is de verdeling van een erfenis. Wie krijgt wat en hoe wordt dat bepaald? Door het aanwijzen van een gevolmachtigde, is de groot dat de verdeling zonder problemen verloopt.  De gevolmachtigde luistert naar alle betrokkenen en respecteert ieders mening. Door met bekwame spoed een overzichtelijke boedelbeschrijving op te maken, krijgt iedereen gelijktijdig inzicht.

Geeft u als erfgenamen de registerexecuteur volmacht voor de verdeling, dan bent u er zeker van dat dit deskundig, professioneel en menselijk wordt afgehandeld.

MAAK EEN VRIJBLIJVENDE AFSPAAK

Wilt u meer informatie omtrent het voorbereiden en afwikkelen van uw nalatenschap? En hoe ik u daarbij kan helpen?

Bel  06 22265493 of stuur me een email via onderstaand formulier.

Wilt u dat ik telefonisch contact met u opneem? Vul dan uw telefoonnummer in.