Tarieven

De nalatenschapsregistratie (bij leven)  kost € 525,- per persoon inclusief BTW. Voor een stel is dit € 695,-. Alle gegevens worden vastgelegd in uw persoonlijk Digitaal Nalatenschapsdossier.

Voor overige werkzaamheden is het uurtarief is € 98,- inclusief BTW. 

Voor de basiswerkzaamheden bij het afwikkelen van uw nalatenschap reken ik een standaardtarief van € 2.800,- inclusief BTW. 

De basiswerkzaamheden bij het afwikkelen van de nalatenschap bestaan uit:

 • Het informeren van instanties over het overlijden

 • Het informeren van banken en eventuele automatische incasso’s wijzigen of stopzetten.

 • Het informeren van werkgever of uitkeringsinstantie.

 • Het laten doorsturen van de post van de overledene naar het adres van de gevolmachtigde.

 • Het innen van vorderingen, zoals levensverzekering of pensioen, die aan de nalatenschap toekomen, alsook voor de ontvangst hiervan kwijting te verlenen.

 • Het openen van (tijdelijke) opslagruimten en kluisloketten.

 • Het betalen van de verschuldigde belastingen (waaronder die vanwege de Successiewet).

 • Het voldoen van schulden van de nalatenschap, waaronder de uitvaartkosten en legaten.

 • Het opnemen van banktegoeden en het beschikken over rekeningen bij banken.

 • Zorg dragen voor opstelling van de verklaring van erfrecht door de notaris, waaronder mede is begrepen het doen van erfgenamenonderzoek.

 • Het opmaken van de boedelbeschrijving via het Digitaal Nalatenschapsdossier.

 • Het afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de door de gevolmachtigde verrichte werkzaamheden aan de erfgenamen via het Digitaal Nalatenschapsdossier.

Tot de overige werkzaamheden behoren onder andere:

 • Het regelen van de uitvaart

 • Het doen van de vereiste belastingaangiften, zoals de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting.

 • Het verkopen en leveren van goederen, waaronder zijn begrepen eventuele effecten.

 • Het verkopen en leveren van registergoederen.

 • Het ontruimen en leeg opleveren van de woning en eventuele opslag van inboedelgoederen.

 • Het overschrijven van kenteken(s) en eigendom van vervoermiddelen zoals auto, boot of caravan.

 • Het verdelen van de (inboedel)goederen van de nalatenschap.

 • Het aanvragen van uitkeringen en mogelijke toeslagen voor nabestaanden.

 • Het coördineren en voorbereidende werkzaamheden voor de eventueel benodigde inzet van experts, zoals taxateur, makelaar, boedelbedrijf, veilinghuis, fiscalist, mediator, enz..