Tarieven

De nalatenschapsregistratie (bij leven)  kost € 570,- per persoon inclusief BTW. Voor een stel is dit € 820,-. Alle gegevens worden vastgelegd in uw persoonlijk Digitaal Nalatenschapsdossier.

Voor overige werkzaamheden is het uurtarief is € 112- inclusief BTW. 

Voor de basiswerkzaamheden bij het afwikkelen van uw nalatenschap reken ik een standaardtarief van € 3.250,- inclusief BTW

DE BASISWERKZAAMHEDEN BIJ HET AFWIKKELEN VAN DE NALATENSCHAP BESTAAN UIT:

Het informeren van instanties over het overlijden
Het informeren van banken en eventuele automatische incasso’s wijzigen of stopzetten.
Het informeren van werkgever of uitkeringsinstantie.
Het laten doorsturen van de post van de overledene naar het adres van de gevolmachtigde.
Het innen van vorderingen, zoals levensverzekering of pensioen, die aan de nalatenschap toekomen, alsook voor de ontvangst hiervan kwijting te verlenen.
Het openen van (tijdelijke) opslagruimten en kluisloketten.
Het betalen van de verschuldigde belastingen (waaronder die vanwege de Successiewet).
Het voldoen van schulden van de nalatenschap, waaronder de uitvaartkosten en legaten.
Het opnemen van banktegoeden en het beschikken over rekeningen bij banken.
Zorg dragen voor opstelling van de verklaring van erfrecht door de notaris, waaronder mede is begrepen het doen van erfgenamenonderzoek.
Het opmaken van de boedelbeschrijving via het Digitaal Nalatenschapsdossier.
Het afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de door de gevolmachtigde verrichte werkzaamheden aan de erfgenamen via het Digitaal Nalatenschapsdossier.

TOT DE OVERIGE WERKZAAMHEDEN BEHOREN ONDER ANDERE:

Het regelen van de uitvaart
Het doen van de vereiste belastingaangiften, zoals de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting.
Het verkopen en leveren van goederen, waaronder zijn begrepen eventuele effecten.
Het verkopen en leveren van registergoederen.
Het ontruimen en leeg opleveren van de woning en eventuele opslag van inboedelgoederen.
Het overschrijven van kenteken(s) en eigendom van vervoermiddelen zoals auto, boot of caravan.
Het verdelen van de (inboedel)goederen van de nalatenschap.
Het aanvragen van uitkeringen en mogelijke toeslagen voor nabestaanden.
Het coördineren en voorbereidende werkzaamheden voor de eventueel benodigde inzet van experts, zoals taxateur, makelaar, boedelbedrijf, veilinghuis, fiscalist, mediator, enz..