TESTAMENT

Een testament is een akte die door een notaris opgesteld wordt. Hierin regelt u wat er na uw dood met uw geld en goederen moet gebeuren. Alle testamenten worden bewaard in het Centrale Testamentenregister.

IEDERE SITUATIE IS ANDERS

Welke zaken zijn in uw situatie van belang bij het opmaken van een testament?

 

In een vrijblijvend en kostenloos gesprek bekijken we dat samen. Daarna bepaalt u of u wilt dat ik u verder ondersteun hierin.

WAT KUNT U REGELEN IN EEN TESTAMENT?

Een testament is een door de notaris opgestelde akte, waarin u regelt wat er na de dood met uw nalatenschap gebeurt. Het woord testament is afgeleid uit het Latijn. Keizer Justinianus leidde het woord testamentum af van testatio mentis hetgeen betekent verklaring van de wil.

Als u komt te overlijden en u hebt geen testament gemaakt, dan geeft de wet aan wie uw erfgenamen zijn. In eerste instantie zijn dit de partner (door huwelijk of geregistreerd partnerschap) en kinderen. Let op: uw samenwonende partner waarmee u via de notaris een samenlevingsovereenkomst hebt laten vastleggen, krijgt niets.

Hebt u geen partner en/of kinderen, dan erven uw ouders, broers en zussen. Zijn ook die er niet, dan komen andere bloedverwanten in beeld.

Als u niet wilt dat na uw overlijden uw geld en goederen volgens de wettelijke regels worden verdeeld, dan moet u een testament opmaken. U vermeld dan wie wél moeten erven. Uiteraard kunt u ook een deel (of alles) nalaten aan een goed doel.

Verder kunt u wensen opnemen over wat er met uw huisraad of het waardevolle schilderij moet gebeuren. U kunt aangeven wie uw auto of caravan in eigendom krijgt. Verder kunt u bepalingen opnemen over bewind, voogdij, uitsluitingsclausules en executele.

Het testament moet door een notaris worden opgesteld en na ondertekening worden ingeschreven in het Centraal Testamentenregister.

 

Als er geen testament is gemaakt en er blijven een partner en kind(eren) achter, dan is de wettelijke verdeling van toepassing. De langstlevende partner erft alles en kinderen krijgen een vordering op de langstlevende.

Afhankelijk van uw situatie kunt u kiezen voor een testament dat bij u past.

Langstlevende testament, waarbij u enkele nadelen van de wettelijke regeling, kunt opheffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de opeisbaarheid van de vorderingen door kinderen of hun wilsrechten.

De langstlevende partner blijft verzorgd achter, kinderen krijgen een vordering ter grootte van hun erfdeel. Voordeel is dat de partner niet het huis hoeft te verkopen, om aan kinderen hun erfdeel te betalen.

Tweetrapstestament, hierbij gaat alles over naar de partner en de kinderen krijgen eerst niets, zelfs geen vordering. Zij zullen pas erven als ook de langstlevende partner is overleden. Het voordeel hiervan is dat er op het moment van het eerste overlijden (waarschijnlijk) geen erfbelasting verschuldigd is vanwege de hoge vrijstelling. Echter meestal wordt dan na het overlijden van de langstlevende meer erfbelasting betaald.

Keuzetestament, hierbij kan op het moment van overlijden de achterblijvende partner nog bepaalde keuzes kan maken. Hoe op dat moment om te gaan met de nalatenschap en het deel voor de kinderen. Bij veranderende omstandigheden kan een dergelijk flexibel testament een uitkomst zijn.

 

Een legaat is hetgeen (een bepaald goed of een geldbedrag) iemand krijgt, voordat de erfgenamen de nalatenschap verdelen. Deze legataris hoeft geen erfgenaam te zijn. Een legaat kan niet anders blijken dan uit een testament.

Door de uitbetaling van het bedrag of het afgeven van het bepaalde goed wordt de nalatenschap kleiner. Als er nog schulden zijn die voldaan moeten worden, gaat dat voor afgifte van het legaat.

Afhankelijk van de waarde van het legaat en de vrijstellingen voor de erfbelasting kan de legataris erfstelling verschuldigd zijn.

Als het moment komt dat u niet meer zelf kunt beslissen over belangrijke zaken in uw leven, wie moet dat dan doen?

Met een levenstestament regelt u zaken voor de laatste fase van uw leven. Als u door ziekte of als gevolg van een ongeval, niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen. Het gaat hier om wensen over uw eigen medische verzorging. Of over wie de (financiële) administratie gaat doen. Ook kunt u denken aan (jaarlijkse) schenkingen waarvan u wilt dat ze doorgaan. Veel mensen nemen in een levenstestament ook iets op over de verzorging van huisdieren.

Als u niets regelt, dan zal de rechter gaan beslissen over deze zaken. Dan is natuurlijk de vraag of het gaat zoals u het had gewenst.

MAAK EEN VRIJBLIJVENDE AFSPAAK

Wilt u meer informatie omtrent het voorbereiden en afwikkelen van uw nalatenschap? En hoe ik u daarbij kan helpen?

Bel  06 22265493 of stuur me een email via onderstaand formulier.

Wilt u dat ik telefonisch contact met u opneem? Vul dan uw telefoonnummer in.