NABESTAANDEN ONTZORGT ACHTERLATEN

Hoe regelt u dat uw bezittingen terecht komen bij de juiste personen? Dat er niet onnodig geld naar de belastingdienst gaat?

Zijn uw  wensen rondom crematie of uitvaart bekend?

REGISTREER UW WENSEN

Als u de nabestaanden niet in een oerwoud van vragen wilt achterlaten, zorg dan voor registratie van uw wensen.

 

Zo bespaart u hen in een emotionele periode veel stress, ze kunnen alles regelen zoals u het had gewild.

BIJ LEVEN VOORBEREIDEN HOE HET NA UW DOOD ZAL GAAN

Na uw overlijden de nabestaanden niet belasten met de vraag hoe u het gewild zou hebben? Bespaar hen een emotionele zoektocht. Neem het heft in eigen handen terwijl u nog leeft en registreer uw wensen. Als registerexecuteur kijk ik mee. Samen zetten we alles op een rijtje en leggen het vast in een beveiligd dossier. Niet voor eeuwig. Het dossier beweegt mee met uw leven.

 

Hoe zinvol is het om na te denken over het moment dat u er niet meer zult zijn? In een oriënterend gesprek, dat voor u kosteloos is, verkennen we deze vraag. De bedoeling is dat u daarna weet of u wensen wilt vastleggen. Daarna bepaalt u of ik, als registerexecuteur, u verder help bij dit proces.

Hoe ziet uw nalatenschap eruit, mocht u morgen komen te overlijden? Heeft u een testament, is dat nog up-to-date? Wie zijn uw erfgenamen? En heel belangrijk: wat zijn uw wensen? Samen inventariseren we de situatie. In een plan van aanpak worden de gewenste werkzaamheden benoemd en een kostenindicatie gegeven.

Ik ga aan de slag als u het plan van aanpak voor akkoord hebt getekend.

Mocht u morgen komen te overlijden, wat is dan de erfelijke situatie? Bezittingen en eventuele schulden overzichtelijk in beeld. Zo’n  overzicht noemen we de boedelbeschrijving. Het is een momentopname, waarin ook  rekening gehouden wordt met eventueel eerder gedane schenkingen. De boedelbeschrijving is eigenlijk een foto van uw erfelijke situatie op dit moment. Als registerexecuteur maak ik deze boedelbeschrijving voor u.

Wat nu als blijkt dat zaken niet geregeld zijn in overeenstemming met uw huidige leefsituatie of wensen?

Als aanpassingen nodig zijn, dan komt al snel de notaris in beeld voor het opstellen of wijzigen van een (levens)testament. Als registerexecuteur help ik u met de voorbereiding, zodat u met een “boodschappenlijstje” op pad kunt. U kunt ook zelf regelen dat bepaalde goederen bij bepaalde mensen terecht komen. Dit kan door het schrijven van een codicil. Ik adviseer u graag.

Hebt u genoeg en wilt u al bij leven een deel van uw vermogen overhevelen? Nadenkend over uw nalatenschap, komt u misschien tot de conclusie dat u alvast iets wilt schenken, bijvoorbeeld aan uw kind(eren). Als registerexecuteur help ik u hierin keuzes te maken en geef duidelijkheid over de fiscale gevolgen.

In sommige gevallen is namelijk schenkbelasting verschuldigd en kan het handig zijn bij de notaris een akte te laten opmaken.

Hoe houdt u overzicht in alle zaken die te maken hebben met uw nalatenschap? De boedelbeschrijving en het gewijzigde testament geven al veel informatie voor nabestaanden. Maar wat denkt u van uitvaartwensen, verzekeringspolissen, huwelijksvoorwaarden, aktes van uw woning en inloggegevens sociale media en internet. Door registratie in een beveiligd dossier  is alles overzichtelijk én toegankelijk. U krijgt eigen inlogcodes en heeft de mogelijkheid om zelf documenten te uploaden.

Profielen op Twitter, Facebook, Instagram enzovoort leven voort na uw overlijden. Dit kan ongewenste gevolgen hebben voor nabestaanden. Zonder wachtwoorden en inloggegevens kan er niets geregeld worden, zelfs niet het aanpassen van een profiel naar een herinneringsplek op het internet.

Het is daarom van het grootste belang om inloggegevens en wachtwoorden beschikbaar te hebben in een (digitale) kluis, want uw nabestaanden kunnen geen digitale eigendomsrechten opeisen als u bent overleden.

U hebt al uw wensen vastgelegd en bijbehorende documenten overzichtelijk in een beveiligd dossier. Het leven gaat door en het kan zijn dat de omstandigheden wijzigen. U gezinssituatie verandert, u koopt een huis of u start een bedrijf. Misschien is het nodig uw wensen opnieuw te bekijken. Over het algemeen heeft dat niet meteen uw aandacht als u bezig bent uw leven te leiden. Ik zoek om de twee jaar even contact met u. Dit kost u niets, maar is wel een momentje om na te denken of alles nog in overeenstemming is met uw wensen.

U hebt in een testament geregeld wat uw erfgenamen krijgen. Toch kunnen er ook dan nog problemen ontstaan bij de verdeling van de erfenis. De erfgenamen zijn namelijk gezamenlijk verantwoordelijk voor de volledige afwikkeling van uw gehele nalatenschap.

Wilt u eventuele problemen bij voorbaat voorkomen, benoem in uw testament dan een executeur. Dit kan één van de erfgenamen zijn, maar u kunt ook kiezen voor de registerexecuteur. U ontzorgt daarmee uw erfgenamen. Ik kan direct aan de slag. Ik ben betrokken en begaan, maar houd ook professionele afstand om mijn werk objectief te kunnen doen.

MAAK EEN VRIJBLIJVENDE AFSPAAK

Wilt u meer informatie omtrent het voorbereiden en afwikkelen van uw nalatenschap? En hoe ik u daarbij kan helpen?

Bel  06 22265493 of stuur me een email via onderstaand formulier.

Wilt u dat ik telefonisch contact met u opneem? Vul dan uw telefoonnummer in.